Husky - Invisible

Evgeniy Bakirov

Sber Insurance

S-Marketing

Eradzh Nidoev

Sber OSAGO

S-Marketing

Shavkero Bros

Sber SelfEmployed Seamstress

S-Marketing

Grant Abovyan

Acuvue 20”

McCann Moscow

Grant Abovyan

SberInsurance Travel

Artemiy Ortus

Fresh bar

Contrapunto

Ilya Cherepitsa

Matrix

DADA

Ilya Cherepitsa

Avon K-Beauty

Filmway

Slava Syrkin

Colgate - Story of one Smile

Filmway

Grant Abovyan